நினைவில் பதிந்த தடயங்கள் !! அலிகார் தேசிய பாடசாலையில் (2012)

படத்தில் மறைந்த கல்லூரியின் அதிபர் இஸ்மாயில் அஹமது லெப்பை
ஓய்வு பெற்ற பாடசாலையின் முன்னாள் அதிபர் நூர் முஹம்மது ஆகியோரும் காணப்படுகின்றனர்.

அலிகார்  தேசிய பாடசாலையில் அதிபர் ஆசிரியர்களின் அழைப்பின் பேரில் இடம்பெற்ற சந்திப்பில் ( 2012)
  

No comments:

Post a Comment

மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கேட்பது? BY த ஜெயபாலன்

        எனக்கு விரைந்து புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் குறைவு. இந்த மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கே...