நினைவில் பதிந்த தடயங்கள் !! அலிகார் தேசிய பாடசாலையில் (2012)

படத்தில் மறைந்த கல்லூரியின் அதிபர் இஸ்மாயில் அஹமது லெப்பை
ஓய்வு பெற்ற பாடசாலையின் முன்னாள் அதிபர் நூர் முஹம்மது ஆகியோரும் காணப்படுகின்றனர்.

அலிகார்  தேசிய பாடசாலையில் அதிபர் ஆசிரியர்களின் அழைப்பின் பேரில் இடம்பெற்ற சந்திப்பில் ( 2012)
  

No comments:

Post a Comment

தற்போது உலகளாவிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ள இந்துத்துவா-– இணைப்பேராசிரியர் சோம்தீப் சென் (Somdeep Sen)

Home கண்ணோட்டம் தற்போது உலகளாவிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ள இந்துத்துவா அக்டோபர் 1, 2022 இ ந்தியாவின் இந்து வலதுசாரிகள் நீண்ட காலமாக உலகம் ...