லங்கையைப் பொறுத்தவரை இந்த ஆண்டை தேர்தல் ஆண்டு எனக் குறிப்பிடலாம்.
ஏற்கெனவே காலம் முடிந்துபோன பல மாகாண சபைகளுக்கு தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டிய நிலை இருக்கின்றது. தோல்விப் பயம் காரணமாக ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அரசாங்கம் அவற்றுக்குத் தேர்தல் நடத்தாமல் இழுத்தடித்து வருகிறது.
அண்மையில் ஐ.தே.க. அமைச்சர் ஒருவர் இந்த ஆண்டிலும் மாகாண சபைகளுக்கு தேர்தல் நடக்காது என்று திமிர்த்தனமாகக் கூறியிருக்கிறார். ஐ.தே.க. அரசு மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலை நடத்தாமல் இழுத்தடிப்பதற்கு தோல்விப் பயம் மட்டும் காரணமல்ல.
இனப் பிரச்சினைக்கான தீர்வாக தீவிரமான யுத்தத்துக்கு மத்தியில் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய – இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் ஊடாகவே மாகாண சபை முறை உருவாக்கப்பட்டது. அப்போதைய இலங்கை ஜனாதிபதி ஜே.ஆர்.ஜெயவர்த்தன வேண்டா வெறுப்பாகவே இந்த ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டார்.
அவருக்குப் பின் ஐ.தே.க. சார்பில் ஜனாதிபதியான ஆர்.பிரேமதாச, இந்திய அமைதிப்படைக்கு எதிராகப் போரிட்ட புலிகளுக்கு சகல வழிகளிலும் உதவியதுடன், ஒன்றிணைந்த மாகாண சபையையும் கலைத்து, இந்திய அமைதிப்படையையும் வெளியேற்றினார். ஆக, ஒட்டுமொத்தமாக ஐ.தே.கவும் புலிகளும் மாகாண சபை முறைக்கு எதிராகவே செயல்பட்டனர்.