பாரதி (யார் )? எஸ். எம் .எம் . பஷீர்நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ? சொல்லுநீ , இறையோனே - எனைச் சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்துவிட்டாய். வல்லமை தாராயோ, – இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே? சொல்லுநீ , இறையோனே , – நிலச் சுமையென வாழ்ந்திடப் புரிகுவையோ? விசையுறு பந்தினைப்போல் – உள்ளம் வேண்டிய படிசெலும் உடல்கேட்டேன், சோவாய் நசையறு மனங்கேட்டேன் – நித்தம் நவமெனச் சுடர்தரும் உயிர்கேட்டேன், தசையினைத் தீசுடினும் – உன் ஆற்றலைப் பாடும் நல்அகங்கேட்டேன், அசைவறு மதிகேட்டேன் – இவை அருள்வதில் உனக்கெதுந் தடையுளதோ?

தோட்டத் தொழிலாளர்களின் 1,000 ரூபா சம்பளக் கோரிக்கை உடன் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்!

 லையக பெருந்தோட்டத் தொழிலார்களின் நாள் சம்பளத்தை 1,000 ரூபாவாக அதிகரிப்பது என்ற பிரச்சினை கடந்த ‘நல்லாட்சி’ அரசாங்கத்தின் காலத்தில் ஆரம்பித்து தற்போதைய அரசாங்கம் வரை தொடர்கதையாக நீடிக்கின்றது.

கடந்த அரசாங்கத்தில் முற்போக்கு கூட்டணி என்ற மலையகத் தமிழ் கட்சிகளின் கூட்டமைப்பில் அங்கம் வகிக்கும் அத்தனை கட்சிகளும் அரசில் அங்கம் வகித்தன. அவற்றின் தலைவர்கள் சிலர் அமைச்சர்களாகவும் பதவி வகித்தார்கள். அது மாத்திரமின்றி, ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தோட்டத் தொழிற்சங்கமான தேசியத் தோட்டத் தொழிலாளர் சங்கமும் இருந்தது.

The Great Divider: Covid-19 Reflects Global Racism, Not Equality by Ramzy Baroud

 The notion that the COVID-19 pandemic was ‘the great equalizer’ should be dead and buried by now. If anything, the lethal disease is another terrible reminder of the deep divisions and inequalities in our societies. That said, the treatment of the disease should not be a repeat of the same shameful scenario.

For an entire year, wealthy celebrities and government officials have been reminding us that “we are in this together”, that “we are on the same boat”, with the likes of US singer, Madonna, speaking from her mansion while submerged in a “milky bath sprinkled with rose petals,” telling us that the pandemic has proved to be the “great equalizer”.

“Like I used to say at the end of ‘Human Nature’ every night, we are all in the same boat,” she said. “And if the ship goes down, we’re all going down together,” CNN reported at the time.

Imperial Intent: Destroying India’s Farm Sector by Colin Todhunter

 

Photograph Source: Randeep Maddoke; randeepphotoartist@gmail.com – Provided by eMail from Randeep Maddoke – CC0

Agriculture in India is at a crossroads. Indeed, given that over 60 per cent of the country’s 1.3-billion-plus population still make a living from agriculture (directly or indirectly), what is at stake is the future of India. Unscrupulous interests are intent on destroying India’s indigenous agri-food sector and recasting it in their own image. Farmers are rising up in protest.

To appreciate what is happening to agriculture and farmers in India, we must first understand how the development paradigm has been subverted. Development used to be about breaking with colonial exploitation and radically redefining power structures. Today, neoliberal dogma masquerades as economic theory and the subsequent deregulation of international capital ensures giant transnational conglomerates are able to ride roughshod over national sovereignty.

Sri Lankan government orders schools to reopen, threatening thousands with COVID-19 BY Pradeep Ramanayake

 

29 November 2020

The Sri Lankan government reopened schools last Monday, creating the conditions for a catastrophic spread of COVID-19 among school populations. The decision was taken in defiance of widespread opposition by parents, teachers and students.

Students washing hands in plastic basins established in schools in July (WSWS Media)

The government closed all schools on March 13 in response to rising national concern over the rapid global spread of the highly infectious virus and reopened on July 6. Confronted three months later with a sudden increase in infections, the government closed them again on October 5.

Hundreds of thousands protest across France against police violence and Macron’s police immunity law: By Will Morrow

 

Hundreds of thousands of people joined demonstrations across France on Saturday afternoon to protest police violence and oppose the Macron government’s law to criminalize the filming of the police. Opposition is growing amid a series of acts of police violence over the past week.

More than 100 protests were organized across every major city. The largest protest, which took place in Paris, began at Republic Square at 2:00 p.m. and marched to the Place de la Bastille. The government’s own underestimated account claimed that 46,000 people were in Paris alone, but images and videos show that the real number was several times higher. There were more than 10,000 in Bordeaux and Lille, and thousands in Marseille, Lyon, and Toulouse.

Protest in France against global security law (Twitter/@Sophie_Busson)

French government orders dissolution of leading Muslim rights group By Samuel Tissot

 

29 November 2020

On November 27, the Collectif Contre Islamophobie en France (CCIF) published a “final statement” in response to a November 19 dissolution order from the government. It stated that the board of directors had in fact pronounced its own voluntary self-dissolution, behind closed doors, on October 29. On November 28, the CCIF’s website and social media accounts were removed.

BarakaCity employees (Facebook photo)

மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கேட்பது? BY த ஜெயபாலன்

        எனக்கு விரைந்து புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் குறைவு. இந்த மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கே...