இன்றைய கொரோனா காலத்தில் உலவுகின்ற ஆதாரமற்ற வீண்வதந்திகளை நாம் நிராகரிக்க வேண்டும்!

 

‘இன்றைய கொரோனா காலத்தில் உலவுகின்ற ஆதாரமற்ற வீண்வதந்திகளை நாம் நிராகரிக்க வேண்டும். உள்ளத்தில் நம்பிக்கையைகட்டியெழுப்ப வேண்டும்’ என்று ஆலோசனை கூறுகின்றார் நிதியமைச்சின் தேசிய உளவளத்துணை நிலையத்தின் சிரேஷ்ட உளவியல் உளவளத்துணை ஆலோசகர் மனூஸ் அபூபக்கர். அவர் வழங்கிய விசேட பேட்டியில் இதனைத் தெரிவித்தார்.

கேள்வி: கொவிட் 19, டெல்டா வைரஸ் தொற்று காரணமாக மக்கள் உளவியல் ரீதியாக அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எதிர்காலம் குறித்த நம்பிக்கையற்ற தன்மை அவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கையைப் பெரிதும் பாதித்துள்ளது. இந்த இக்கட்டான காலப் பகுதியில் மக்கள் தங்களது மனநிலையை எவ்வாறு அமைதியாக வைத்துக் கொள்ளலாம்?

பதில்: உண்மையில் ஒரு பேரிடர் காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். மக்களின் பொருளாதாரம், பிள்ளைகளின் கல்வி, உணவு,பொதுப் போக்குவரத்து, அரச நிர்வாக கட்டமைப்பு, சமூக ஒன்றுகூடல் என எல்லாமே கேள்விக்குறியாகியுள்ள காலத்தில் நாம் வாழ்கிறோம். தற்போது மக்கள் மத்தியில் அடுத்து என்ன நடக்குமோ என்ற பயமும், சந்தேகமும் மக்களது மனநிலையை மாற்றியமைத்துள்ளன. கேள்விப்படுகின்ற செய்திகள், தகவல்கள் எல்லாமே எதிர்மறையாகவே சிந்திக்கத் தூண்டியுள்ளன. இக்காலப் பகுதியில் அதிகமான நேரத்தை வீட்டில் குடும்பத்தோடு கழிக்கிறோம். சாதாரண காலங்களில் நமது வீட்டிற்கென ஒதுக்கப்படும் நேரம் வெகு சொற்பமானதே. எனவே மகிழ்ச்சியான மனப்பாங்கை எங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்படுத்தினால் அது எமது உடல், உள ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.

Glenn Greenwald calls for COVID-19 policies that “will kill people”- By Andre Damon

In an article published Wednesday, the Brazil-based journalist Glenn Greenwald advocates COVID-19 policies that he acknowledges “will kill people,” claiming that the public is putting insufficient emphasis on the “costs” of saving lives.

The article appears against the backdrop of a surge in COVID-19 cases in the United States and Europe. Governments around the world have made clear that they will take no measures to stop the spread of the disease, and that schools and businesses will remain open. Greenwald’s article provides a political rationalization for this policy.

In his article, “The Bizarre Refusal to Apply Cost-Benefit Analysis to COVID Debates,” Greenwald states:

In virtually every realm of public policy, Americans embrace policies which they know will kill people, sometimes large numbers of people. They do so not because they are psychopaths but because they are rational: they assess that those deaths that will inevitably result from the policies they support are worth it in exchange for the benefits those policies provide. This rational cost-benefit analysis, even when not expressed in such explicit or crude terms, is foundational to public policy debates—except when it comes to COVID, where it has been bizarrely declared off-limits.

The approach advocated by Greenwald has indeed been “declared off-limits” by doctors and scientists, who see the preservation of human life as the bedrock of their moral obligation to society.

In a powerful editorial published in February 2021, the BMJ (formerly British Medical Journal) condemned calls for “balancing” the preservation of human life with economic interests.

When politicians and experts say that they are willing to allow tens of thousands of premature deaths for the sake of population immunity or in the hope of propping up the economy, is that not premeditated and reckless indifference to human life?

The scientists and doctors who wrote the editorial correctly called such a calculus on the value of human life “social murder.” Greenwald, by contrast, identifies precisely this central element of government policy, not to condemn it, but to demand that it be carried out more ruthlessly and aggressively.

What are the “costs” that Greenwald identifies that have to be balanced against the massive loss of life caused by the pandemic? He writes:

Thus, this mentality insists, we must keep schools closed to avoid the contracting by children of COVID regardless of the horrific costs which eighteen months or two years of school closures impose on all children.

No doubt, closing schools has an impact on the education and socialization of children. With the allocation of the necessary resources, this impact can be minimized by ensuring that all children have access to high-quality remote learning and their parents are given the resources necessary to stay at home while non-essential production is shut down. The impact on children—in terms of their illness and death, as well as the illness and death of their friends, parents, teachers and the population as a whole—makes the closure of schools a social and political imperative.

In warning of the “horrific costs” of closing schools, Greenwald never quotes those he argues against and thus feels free to put words in the mouth of his imaginary interlocuter. As a matter of fact, however, scientists have made clear that aggressive action, if implemented systematically, could stamp out the pandemic not in “two years,” but in two months.

In a presentation to the WSWS online event, “ For a global strategy to stop the pandemic and save lives! ” Dr. Malgorzata Gasperowicz presented a model showing that COVID-19 could be eliminated in just two months through the combination of mass vaccination, the shutdown of public schools and non-essential businesses and universal testing, contact tracing and isolation of infected individuals.

To support his demand for sacrificing human lives for “economic” reasons, Greenwald re-hashes an argument made over and over again by right-wing pundits. If we really wanted to save lives, he says, we should ban or severely restrict the use of automobiles.

Even with seat belts and airbags, a tragic number of life-years are lost given how many young people die or are left permanently and severely disabled by car accidents. Studies over the course of decades have demonstrated that even small reductions in speed limits save many lives, while radical reductions—supported by almost nobody—would eliminate most if not all deaths from car crashes.

Very few people call for a prohibition on the use of automobiles or “radical reductions” in speed limits, Greenwald argues, even though car crashes kill large numbers of people. In the same way, he implies, people should stop advocating for aggressive public health measures to stop the pandemic, even though it is killing large numbers of people.

First, in terms of numbers, the pandemic is actually killing far more people. More than 100 people die in automobile accidents every day in the US. By comparison, 1,290 people died from COVID-19 on Thursday, and over 1,000 people have died every day this week.

But it is not just a matter of scale. Every person who becomes sick with COVID-19 becomes a human Petri dish, giving the virus a new chance to mutate into an even more deadly variation. There have already been four major new strains, including the current “Delta” variant—with scientists warning that even more dangerous variants are likely if it keeps spreading. In other words, beyond the toll of death and injury, the “costs” of not containing the pandemic constantly grow like a snowball.

Greenwald himself noted the difference on Twitter in 2020, writing 'Unlike car accidents or heart attacks, where the death rate is stable, the number of deaths increases virtually every day, sometimes exponentially, with no end in sight.' This is exactly right. Preventing infections from COVID-19 not only keeps those infected safe but also keeps the disease from spreading, infecting others and mutating.

As for Greenwald’s example, actions certainly are required and have been taken to reduce traffic fatalities.

In 1965, Ralph Nader published Unsafe at Any Speed, documenting efforts by US automakers, including General Motors, to fight critical safety features such as the introduction of seatbelts. The publication of the book led to the passage of the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act, and a range of standard safety features for automobiles, including safety glass, emergency flashers and padded steering wheels.

Just one of these measures, the requirement to install and use seatbelts, has saved an estimated 374,196 lives from 1975 through 2017, and traffic fatalities per mile traveled have been reduced more than five-fold. Moreover, laws have been passed imposing severe fines and even criminal sanctions for driving under the influence of alcohol, a major contributor to traffic accidents. Other laws prohibit the use of phones while driving.

The type of “cost-benefit analysis” invoked by Greenwald has been used for decades to stonewall crucial safety regulations by major corporations. “Lawmakers who oppose regulations for ideological (or financial) reasons have long used cost-benefit analysis to obstruct vigorous public health and safety protections,” Public Citizen, the group founded by Nader, noted in 2013.

Earlier this month, Public Citizen responded to the right-wing arguments against public health measures to stop the pandemic by noting that the “biggest weakness of cost-benefit analysis is that it cannot meaningfully account for priceless values: human life, health, nature, freedom, justice, fairness, equality, or even peace of mind… In the eyes of cost-benefit analysis, if you can’t assign a dollar value to it, it doesn’t exist.”

“Cost-benefit analysis” may be appropriate in determining certain business decisions—how will resources be distributed most effectively in constructing a building, for example, or how will the construction of a factory in different locations impact transportation and resource costs.

It is entirely inappropriate in determining policy in response to the pandemic, because human life cannot be given a numerical value. The call for a “cost-benefit” analysis of public policy measures incorporates a whole series of assumptions: that nothing can be done to mitigate the impact of these measures, that the existing structure of class society will remain untouched, and, ultimately, that a price tag can be put on human life.

While covering themselves with references to the “costs” to children due to temporary school closures, the real concerns of those within the ruling class promoting a “cost-benefit” analysis is the cost to the profits of the corporations and the wealth of the ruling class.

A significant element about Greenwald’s article is the fact that just two days after it appeared, two UK government officials told i news that the government of Prime Minister Boris Johnson “will consider a cost-benefit analysis on both saving lives and effect of deaths on the UK economy.”

The newspaper wrote:

A cost-benefit analysis will have set the acceptable level of Covid-19 deaths before restrictions are reintroduced at around 1,000 deaths a week, two Government advisers have told i. … The Government’s cost-benefit analysis on Covid measures is believed to set not only the acceptable level of cost to save the life of a Covid patient at up to £30,000, but also how much each life lost costs the UK economy.

One of the officials even referred to “speed limits” as an example of measures that have to be weighed against the costs of implementing them.

This timing raises a question: Is Greenwald serving as a conduit for legitimizing the UK government’s policies? If not, it only goes to show how directly his political orientation tracks with the most ruthless sections of the political establishment. The implementation of a “cost-benefit” approach is entirely in keeping with UK Prime Minister Boris Johnson’s earlier proclamation: “no more fucking lockdowns—let the bodies pile high in their thousands.”

There are disturbing historical issues that are raised by the type of argument Greenwald is advancing. He claims that “rational cost-benefit analysis … is foundational to public policy debates.” As a matter of fact, it is not. The application of such an analysis to medicine and public health is informed by the legacy of eugenics and the German Nazi Party’s murder of tens of thousands of people with chronic illnesses whom the Nazis branded “unfit to live.”

In the bioethics textbook From Chance to Choice: Genetics and Justice, professors Allen Buchman, Dan Brock, Norman Daniels and Daniel Wikler note the legacy of “cost-benefit analysis” in the American eugenics movement.

It cites the “Eugenics Catechism of the American Eugenics Society” of 1926, which argues, “It has been estimated that the State of New York, up to 1916, spent over $2,000,000 on the descendants” of one family—the Jukes—claimed to be genetically deficient. “How much would it have cost to sterilize the original Jukes pair?” asked the society: “Less than $150.”

The book continues, “Similar examples abounded in the arithmetic books of German schoolchildren in the 1930s, extending to the cost of keeping institutionalized, handicapped people alive; not long afterward, tens of thousands lost their lives.”

“You carry the burden,” blared one Nazi propaganda poster showing a worker hauling two disabled people on his shoulders. “A person with a hereditary disease costs an average of 50,000 reichsmarks until they reach the age of 60.”

A Nazi eugenics propaganda poster declares, "you bear the burden" for caring for the chronically ill

Under Nazi rule, tens of thousands of disabled people were murdered in secret, in a program whose horror and corrupting influence was depicted in the German television series Charité at War .

“How does the Hippocratic Oath square with an oath to the Führer?” asks one of the characters upon learning of his colleagues’ involvement in the murder of disabled children, referring to the oath taken by doctors and nurses to “abstain from all intentional wrong-doing and harm?”

Where do Greenwald’s arguments lead? Why stop with rejecting measures to save lives in the COVID-19 pandemic? Why not apply this “cost-benefit analysis” to medical care and social welfare in general? Why should working people receive medical care past the age of retirement? Would society not “benefit” if they were allowed to die a “natural” death?

Why spend so much money on cancer and heart disease research? After all, these are diseases that predominantly affect the elderly. Why even perform life-prolonging operations on people over 65? And what of children with developmental disorders? If the inherent value of human life is ignored, care for the disabled will “cost” society more than it will “benefit.”

In the midst of a deepening crisis produced by the pandemic, society has become deeply polarized. Greenwald speaks for a section of the affluent upper middle class that is throwing its lot in with the financial oligarchy, embracing its homicidal policies and making lawyers’ briefs for the far right.

கொவிட்-19 தோற்றம் பற்றிய ஆய்வில் விஞ்ஞானத்தினை நம்புங்கள்; அரசியலை நிராகரியுங்கள்

 ஆகஸ்ட் 21, 2021

கொவிட்-19 இன் தோற்றம் பற்றி ஆய்வில் விஞ்ஞானத்தினை நம்புங்கள் அரசியலை நிராகரியுங்கள் என, இலங்கைக்கான சீனத் தூதுவர் சீ செங்ஹாங் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்க அரசியல் ரீதியில் சீனாவுக்கு எதிராக முன்னெடுத்து வரும் எதிரொலியின் காரணமாகவே, சீனா மீது எவ்வித விஞ்ஞான அடிப்படையுமின்றிய குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பில் சீனத் தூதுவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையிலேயே இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது,

கொவிட்-19 தோற்றம் பற்றிய ஆய்வு விஞ்ஞானம் சார்ந்த விடயம், இது தொற்றுநோயைத் தடுப்பதிலும் கட்டுப்படுத்துவதிலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. சீனா, இலங்கை மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள விஞ்ஞானிகள் இது தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையில் 90 நாட்களுக்குள் கொரோனாவின் தோற்றம் பற்றிய ஆய்வறிக்கையினை வழங்குமாறு அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் அந்நாட்டுப் புலனாய்வுத்துறையினருக்கு மே மாத இறுதியில் ஆணையிட்டார்.  மேலும் சீனாவின் மீது “முழு விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும்” என்று வெளிப்படையாக அழுத்தம் கொடுத்தார். இத்தகைய அரசியல் திரிபுபடுத்தலும் குறி வைக்கப்பட்ட நாட்டிற்கு எதிரான குற்றத்தின் அனுமானமும் விஞ்ஞான ரீதியான பொது அறிவினை மட்டுமல்லாமல் சர்வதேச சமத்துவத்தையும் நீதியையும் மீறுவதாக உள்ளது. இதன் காரணமாக அமெரிக்கா சர்வதேச சமூகத்தின் எதிர்ப்பையும் வெறுப்பையும் சந்திப்பது உறுதி.

100 வயதைக் கடந்து புதிய யுகமொன்றை நோக்கி தொடரும் பயணம்

 


கொவிட்-19 தொற்றுநோயின் விளைவான தாக்கம் மற்றும் உலக பொருளாதார மந்தநிலைக்கு மத்தியில் சகலமுனைகளிலும் சீனாவை ஒரு சுபீட்சமான சமுதாயமாக கட்டியெழுப்புவதற்கு தலைமைதாங்கி வழிநடத்தும் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதன் 100ஆவது வருடாந்த நிறைவை ஜூலை முதலாம் திகதி அடைந்தது. 140கோடி சீன மக்களுக்கான ஒரு  நலமார்ந்த சமூகத்தை உருவாக்கும் அதன் நூற்றாண்டுக் குறிக்கோளை திட்டமிட்டபடி அடைவதில் தனக்குள்ள பற்றுறுதியை அந்த கட்சி மீளவும் வலியுறுத்தியிருக்கின்றது. இந்த மாற்றம் நவீன வரலாற்றில் மிகவும் பிரமிக்கவைக்கும் நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக அமையும்.

இரவில் நடமாடும் சவப்பெட்டிகள்–ப.பிறின்சியா டிக்சி

 “ஆடி அடங்கும் வாழ்க்கையடா, ஆறடி நிலமே சொந்தமடா” என்ற பாடல் வரிகள் பொய்மையாக்கப்படும் காலமிது. ஆறடி நிலமல்ல, ஒரு சவப்பெட்டிகூட சொந்தமில்லாத நிலைமைக்கு சென்றுகொண்டிருக்கிறது.

ஒருவர் இறந்துவிட்டால், அவரது கடந்தகால செயல்களைப் புகழ்பாடி, பாடைகளை அலங்கரித்து, தத்தமது மதங்களின் பிரகாரம் இறுதிப் பிரார்த்தனைகளைச் செய்து, ஊரவர்களே ஊர்வலம் சென்று, பூக்கள் தூவி, அடக்கம் செய்த காலம் மலையேறிவிட்டது.

யாரோ தெரியாத நால்வர், எவ்விதமான முணுமுணுப்புகளும் இன்றி, தகனசாலைக்குள் சவப்பெட்டிகளை திணித்துகொண்டிருக்கும் நிலைமையே இலங்கையிலும் ஏற்பட்டுள்ளது. பல தகனசாலைகள், 24 மணிநேரமும் இயங்கிக்கொண்டிருக்கின்றன.

அதுமட்டுமன்றி, சொந்தங்களைக் கூட அநாதையாக விட்டுச்செல்லும் நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது. கொரோனா மரணங்கள் எத்தனைதான் நிகழ்ந்தாலும் ஐந்து வயதுச் சிறுமியை அநாதையாக்கிவிட்டு, அவளது பெற்றோரை, திருமண நாளன்றே கொரோனா கொன்றொழித்த சம்பவம், ஒவ்வொருவரின் மனங்களையும் உருக்கிக்கொண்டே இருக்கும்.

கிரிபத்கொடையைச் ​சேர்ந்த 36 வயதுடைய தனஞ்செய அனுருத்த  என்ற ஆங்கில ஆசிரியரும் அவரது 27 வயதுடைய மனைவியும் இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளனர். அதுமட்டுமன்றி, பிறந்த சிசு முதல், இரண்டரை வயது, 12 வயதுச் சிறுமிகளென, வயது வித்தியாசங்கள் இன்றி, கொரோனாவின் மரணங்கள் எகிறிகொண்டே ​போகின்றன.

நாட்டை மீண்டும் ஒரு முறை முற்றாக முடக்கினால் நாடு பாரிய பொருளாதாரப் பிரச்சினைக்கு முகங்கொடுக்கும் – ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்ச


சங்கைக்குரிய மஹா சங்கத்தினர்களே,
மதத் தலைவர்களே,
நண்பர்களே,

கொரோனா வைரஸ் தொற்றுப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரே வழி தடுப்பூசி ஏற்றுவதேயாகும் என்று, உலக சுகாதார ஸ்தாபனம், வைத்திய நிபுணர்கள் மற்றும் உலகத் தரம்வாய்ந்த வேலைத்திட்டத்தினூடாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அதனால் தான், இலங்கைக்குத் தடுப்பூசிகளைக் கொண்டுவருவதற்காக, கடந்த காலங்களில் நான் விசேட ஆர்வம் காட்டியிருந்தேன். சீனா, இந்தியா போன்ற நாடுகளின் தலைவர்களுடன், இது தொடர்பில் தனிப்பட்ட ரீதியில் உரையாடினேன். மேலும் பல நாடுகளின் அரச தலைவர்களுக்கு, நான் தனிப்பட்ட ரீதியில் கடிதங்களை அனுப்பினேன். தடுப்பூசிகள் தயாரிக்கப்படும் நாடுகளுடன், நமது நாட்டு வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் ஊடாகவும் தூதுவர்கள் மற்றும் உயர்ஸ்தானிகர்கள் ஊடாகவும் கலந்துரையாடினோம். தடுப்பூசி தயாரிக்கும் நிறுவனங்களை, எமது அதிகாரிகள் நேரடியாகத் தொடர்புகொண்டனர்.

எமது நாட்டைச் சேர்ந்த அனைத்து மக்களுக்கும் தடுப்பூசி ஏற்ற வேண்டுமென்ற என்னுடைய தேவையின் காரணமாகவே, இந்த அனைத்துவித முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டேன்.

இந்த முயற்சிகளின் பலனாகவே, தற்போது ஒவ்வொரு மாதமும், எமக்குத் தேவையான தடுப்பூசிகள், பாரியளவில் கிடைத்துக்கொண்டு இருக்கின்றன.

எமக்கு முதன் முதலாக, இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட அஸ்ட்ரா செனெக்கா தடுப்பூசியே கிடைக்கப்பெற்றது.

ஆப்கானிஸ்தானும் பூகோள அரசியலும்….–ச.லெனின்ப்கானிஸ்தானின் தலைநகர் காபூல் உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளையும் தலிபான் அமைப்பு தனது முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவந்துள்ளது. ஆப்கன் ஜனாதிபதி அஷ்ரப் கனி நாட்டைவிட்டு சென்றுவிட்டதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. மக்களை அச்சம் சூழ்ந்துள்ளது. பேருந்து, ரயில்களில் ஏறுவதுபோல் நெருக்கியடித்துக் கொண்டு, கிடைக்கும் இடங்களில் தொற்றிக்கொண்டு விமானங்களில் மக்கள் ஏறி வெளியேறும் காட்சிகள்ஊடகங்களில் காட்டப்படுகின்றன. அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் ஒரு நாட்டைவிட்டு வெளியேறுவது நல்லதுதான். ஆனால் அதற்கான மாற்று தலிபான்கள் அல்ல. காலம் எதையும் தேக்கிவைப்பதில்லை. தலிபான்கள் போன்றே அனைத்து மத அடிப்படைவாதங்களுக்கும் இது பொருந்தும்.  

மீண்டும் தலிபான்களிடம்
அமெரிக்க இராணுவமும்  அது தலைமைதாங்கும் கூட்டுப்படையான நேட்டோ படையும் இம்மாதத்துக்குள் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து முழுமையாக  வெளியேறும் என்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி பைடன் மீண்டும் மிகத்தெளிவாக அறிவித்துள்ளார். கடந்த 2001 செப்டம்பர் 11 அன்று அமெரிக்க இரட்டை கோபுரம் தாக்கப்பட்டது. இந்த தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு அல்கொய்தா அமைப்புதான் காரணம் என்றும் அதுபாதுகாப்பாக இயங்குவதற்கான தளமாக தலிபான்களின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்த ஆப்கானிஸ்தான் இருந்தது என்றும் அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டியது. பிறகு தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான போர் என்கிற முழக்கத்துடன் ஆப்கானிஸ்தானுக்குள் நுழைந்த அமெரிக்க இராணுவம், தலிபான்களை ஆட்சிப் பொறுப்பிலிருந்து அகற்றியது. அதற்கு தேவையான ஒரு பொம்மை ஆட்சியையும்அங்கு அமைத்தது. அல்கொய்தாவின் தலைவர் ஒசாமாபின்லேடனை கொன்ற பிறகும் கடந்த இருபதாண்டுகளாக  தனது படையையும் அமெரிக்கா அங்கு  நிலைநிறுத்தி வைத்திருந்தது. அமெரிக்கா அங்கிருந்து முழுமையாக வெளியேறுவதற்கு முன்பே எந்த தலிபான்களை அகற்றுவதற்காக அங்கு செல்வதாக சொன்னதோ அதே தலிபான்களிடம் ஆப்கானிஸ்தானை கையளித்துவிட்டு வெளியேறியுள்ளது.

How media conspired to ignore decades of war in Afghanistan (Full show)- RT


 Courtesy: RT

Geopolitics, Profit, and Poppies: How the CIA Turned Afghanistan into a Failed Narco-State-by Alan Macleod

 "

The war in Afghanistan has looked a lot like the war on drugs in Latin America and previous colonial campaigns in Asia, with a rapid militarization of the area and the empowerment of pliant local elites."    Alan MacleodCIA Afghanistan Drug trade Feature photo

                            AFGHANISTAN — The COVID-19 pandemic has been a death knell to so many industries in Afghanistan. Charities and aid agencies have even warned that the economic dislocation could spark widespread famine. But one sector is still booming: the illicit opium trade. Last year saw Afghan opium poppy cultivation grow by over a third while counter-narcotics operations dropped off a cliff. The country is said to be the source of over 90% of all the world’s illicit opium, from which heroin and other opioids are made. More land is under cultivation for opium in Afghanistan than is used for coca production across all of Latin America, with the creation of the drug said to directly employ around half a million people.

This is a far cry from the 1970s, when poppy production was minimal, and largely for domestic consumption. But this changed in 1979 when the CIA launched Operation Cyclone, the widespread funding of Afghan Mujahideen militias in an attempt to bleed dry the then-recent Soviet invasion. Over the next decade, the CIA worked closely with its Pakistani counterpart, the ISI, to funnel $2 billion worth of arms and assistance to these groups, including the now infamous Osama Bin Laden and other warlords known for such atrocities as throwing acid in the faces of unveiled women.

The U.S. Government Lied For Two Decades About Afghanistan-Glenn Greenwald

 

தலிபான் வசம் ஆப்கானிஸ்தான்: வியட்நாமுடன் ஒப்பிடப்படுவது ஏன்? வல்லரசுகள் புகுந்த நாடுகளின் சோக வரலாறு-எம். மணிகண்டன்வெளிநாட்டுப் படைகள் விலக்கிக் கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் தொடங்கியதில் இருந்து ஆப்கானிஸ்தானின் முக்கிய நகரங்களைக் கைப்பற்றத் தொடங்கிய தலிபான்கள், கடந்த சில நாள்களில் யாரும் எதிர்பாராத வேகத்தில் தலைநகர் காபூலைக் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

2001-ஆம் ஆண்டில் இருந்து 20 ஆண்டுகளாக தலிபான்களை ஒழிப்பதிலும், தங்களது விரும்பும் ஆட்சியை அமைப்பதிலும் ஈடுபட்டிருந்த அமெரிக்கா, தனது கட்டுப்பாட்டை முற்றிலுமாக இழந்திருக்கிறது. இதுவும்கூட அமெரிக்காவின் விருப்பத்துக்கு ஏற்பவே நடக்கிறது.

ஏனெனில் தலிபான்களுடன் உடன்பாடு செய்து கொண்ட பிறகே ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு முழுமையாக வெளியேறும் முடிவை அமெரிக்கா எடுத்திருக்கிறது.

பயங்கரவாத தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களின் புகலிடம் என்று கருதப்பட்டதால்தான் ஆப்கானிஸ்தான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தியது. பயங்கரவாதிகளுக்கு அடைக்கலம் அளித்தவர்கள் என்ற குற்றச்சாட்டின்படி தலிபான்கள் அமெரிக்காவின் இலக்குகளானார்கள்.

மிகவும் இக்கட்டான நிலையில் இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தினம்-–பீப்பிள்ஸ் டெமாக்ரசி தலையங்கம்ம்முடைய குடியரசு அரசமைப்புச்சட்டத்தை உருவாக்குவதற்காகவும், நம் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தை உயர்த்திப்பிடிப்பதற்காகவும் நாம் சுதந்திரப்போராட்டக் காலத்தில் உயர்த்திப்பிடித்த உன்னதமான குறிக்கோள்கள், கடந்த பல பத்தாண்டுகளில் அரிக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றன.

குறிப்பாக, ஆர்எஸ்எஸ்/பாஜக கூட்டணி ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றியபின், ஒரு குணாம்சரீதியான மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. 2014க்குப் பின்னர், சுதந்திரப் போராட்டத்தின் உன்னதக் குறிக்கோள்களாக இருந்த, ஜனநாயகம், மதச்சார்பின்மை மற்றும் நாட்டின் இறையாண்மை ஆகிய அனைத்துக்கும் மிகவும் சக்திவாய்ந்த அச்சுறுத்தலாக விளங்கக்கூடியவிதத்தில் இந்துத்துவா மதவெறியும், நவீன தாராளமய முதலாளித்துவக் கொள்கையும் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஆர்எஸ்எஸ்/பாஜக பரிவாரங்கள் இப்போதிருக்கும் அமைப்பில் உள்ள அனைத்து நிறுவனங்களையும் கையகப்படுத்தியும், அவற்றின் அதிகாரங்களை அரித்து வீழ்த்தியும், தங்களுடைய ‘இந்து ராஷ்ட்ரம்’ என்னும் இலக்கை நோக்கி, கொண்டுசெல்வதற்கு ஏற்றவிதத்தில் கையகப்படுத்திடும் நீண்ட பயணத்தைத் தொடங்கியிருக்கிறது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக, நரேந்திர மோடியின் சுதந்திர தின உரைகளை ஆராய்ந்தோமானால், அவர்கள் கற்பனை செய்துள்ள “புதிய இந்தியா”வின் உருவறைகள் என்னவென்று புரிந்துகொள்ள முடியும்.

2018 ஆகஸ்ட் 15 அன்று நரேந்திர மோடி ஆற்றிய சுதந்திர தின உரையில், 2022வாக்கில் 75ஆவது சுதந்திர தினத்தைக் கொண்டாடும் சமயத்தில் “புதிய இந்தியா” உருவாக்கப்படுவதைப் பற்றி பேசியிருந்தார். இவர்களின் புதிய இந்தியா என்பதன் பொருளை பின்னர் இவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவிழ்க்கத் தொடங்கிவிட்டார்கள். 2019இல் பத்து நாட்கள் கழித்து, ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு அளிக்கப்பட்டுவந்த சிறப்பு அந்தஸ்து ஆகஸ்ட் 5 அன்று ரத்து செய்யப்பட்ட பின், மோடி ஆற்றிய சுதந்திர தின உரையின்போது, “ஒரே நாடு, ஒரே அரசமைப்புச்சட்டம்” என்பதை நிறைவேற்றிவிட்டோம் என்று பெருமையுடன் அறிவித்தார். சர்தார் பட்டேல் கண்ட கனவு “ஒரே பாரதம், ஸ்ரேஸ்தா பாரதம்” அடைந்துவிட்டோம் என்றார். இது கிட்டத்தட்ட ஆர்எஸ்எஸ்-இன் அகண்ட பாரதம் போன்ற கோஷத்தை ஒத்திருக்கிறது.

பெகாசஸ்: எதேச்சாதிகாரத்தின் இணைய வழி ஆயுதம்--பீப்பிள்ஸ் டெமாக்ரசி தலையங்கம்[நடைபெற்றிருக்கும் சம்பவங்களின் காலவரிசையிலிருந்து இஸ்ரேலுடனான புதிய பாதுகாப்புக் கூட்டுச்செயல்பாடு என்பது மோடியின் பயணத்திற்காக 2017மார்ச் மாதத்தில் அஜித் டோவல் சென்றிருந்தபோதே, என்.எஸ்.ஓ (N.S.O)-உடன் புதிய பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடும் எனத் தெரிகிறது.]

பெகாசஸ் (Pegasus) வேவு மென்பொருள் (spyware) ஊழல், நாட்டுமக்களின் அந்தரங்கத்திற்குள் மூக்கை நுழைக்கும் ஒரு வழக்கோ, அல்லது சட்டவிரோதமான ஊடுருவலோ, அல்லது உளவு ஸ்தாபனங்களின் வேவு வேலையோ மட்டுமல்ல. பெகாசஸ் ஒரு ராணுவ வேவு மென்பொருளாகும். அது இணையதளங்களில் ஊடுருவி வேவு பார்ப்பதை புதிய மட்டத்திற்கு எடுத்துச்சென்றிருக்கிறது. இதன் முழுமையான சித்திரத்தை எவரும் தெளிவாகப் பார்க்க முடியாது.

பாஜக அரசாங்கம் கடந்த ஏழு ஆண்டு காலமாகக் கட்டியெழுப்பியுள்ள பெரிய அளவிலான எதேச்சாதிகார கட்டமைப்பின் ஓர் அங்கம்தான் பெகாசஸ் பயன்பாடுமாகும். இதன் செய்தி கூறுவது என்னவெனில், எதேச்சாதிகார இந்துத்துவா ஆட்சியை நிறுவிடவும் ஒருங்கிணைத்திடவும் எந்த வழியையும் அது பின்பற்றும் என்பதேயாகும். பீமா கொரோகான் வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களின் கணினிகளில் தீம்பொருள்களை (malware) விதைத்து, அதனை சாட்சியமாகக் கொண்டு அவர்கள்மீது சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடைச்சட்டத்தின்கீழ் வழக்கு தொடுத்ததைப்போலவே, அமலாக்கத் துறையினரும், இதர ஒன்றிய புலனாய்வு அமைப்புகளும் தங்களுக்கு வேண்டாதவர்களை மிரட்டிப் பணிய வைப்பதற்காகவும், சிறைப்படுத்துவதற்காகவும் பெகாசஸ் வேவு மென்பொருள் அரசியல் எதிரிகளுக்கு எதிராக ஏவப்படும் ஓர் இணைய வழி ஆயுதமாகப் பயன்படுத்தி வந்திருக்கின்றன.

இஸ்ரேல் நிறுவனமான என்.எஸ்.ஓ என்பதனால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பெகாசஸ் வேவு மென்பொருள் இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படுவதாக வெளிச்சத்திற்கு வந்திருப்பது எதைக் காட்டுகிறது?

மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கேட்பது? BY த ஜெயபாலன்

        எனக்கு விரைந்து புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் குறைவு. இந்த மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கே...