தமிழ் முஸ்லிம் மக்களிடையே புரிந்துணர்வு ஏற்பட வேண்டும் !


ஆதவன் - இலங்கை 28/07/2001

Comments

Popular posts from this blog

“மறப்போம்! மன்னிப்போம்!! “

“ सत्यमेव जयति “ ( “சத்யமேவ ஜெயதே “ )

"வேர் ஆறுதலின் வலி " - வட புல முஸ்லிம் மக்களின் துயர் பகிரும் கவிதை நூல் எஸ்.எம்.எம்.பஷீர்