Wednesday, 13 August 2014

2008ல் இலங்கைசென்ற பிரதிநிதிகள் குழுவில்இலங்கைசென்ற பிரதிநிதிகள் குழுவில்
யாழ் ஆயருடன் முஸ்லிம் சமாதான செயலக உறுப்பினர்களுடன் 

No comments:

Post a Comment

கடைசி நிமிடம் வரை எனக்குத் தெரியாது” – ராஜபக்ஸ

“கடைசி நிமிடம் வரை எனக்குத் தெரியாது” – ராஜபக்ஸ விவாதத்துக்குரிய முன்னாள் பிரதம மந்திரியும் தற்போது விவாதத்துக்குரிய எதிர்க்கட்சித் தலை...