Wednesday, 13 August 2014

2008ல் இலங்கைசென்ற பிரதிநிதிகள் குழுவில்இலங்கைசென்ற பிரதிநிதிகள் குழுவில்
யாழ் ஆயருடன் முஸ்லிம் சமாதான செயலக உறுப்பினர்களுடன் 

No comments:

Post a comment

"நுனி நாக்கில் தேசியம், அடி நாக்கில் அதிகாரப்பசி!

“தமிழ் மக்களின் அரசியல் தீர்வு மற்றும் ஏனைய பிரச்சினைக த ள்  தொடர்பில் ஒன்றுபட்டு உழைப்பதற்காகவும், துறைசார்  ஆலோசனைகள், நிபுணத்துவ உதவிகளை ...