கோட்டபாயா போய் ரணில் ராஜபக்ச வந்தார் ! . அமெரிக்க ஐஎம்ப்புக்கு கைகூலியானது காலிமுகத் திடல் போராட்டம்


Source: Thesam

No comments:

Post a Comment

உலகம் உற்றுநோக்கும் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநாடு--எம்.ஏ.பேபி

அக்டோபர் 16, 2022 சீ னக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 20ஆவது தேசிய மாநாடு ஒக்ரோபர் 16ஆம் நாள் பெய்ஜிங்கிலுள்ள மக்கள் மாமண்டபத்தில் துவங்கியது. இதில...