Monday, 15 June 2015

Socialism DOES Work | Jeremy Corbyn | Oxford Union


No comments:

Post a comment

ரட்னஜீவன் ஹூலுக்கு எதிராக முறைப்பாடு செய்ய முடிவு

சு யாதீன தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்களில் ஒருவரான பேராசிரியர் ரட்னஜீவன் ஹூலின்  செயற்பாடுகளில் அதிருப்தி கொண்டிருக்கும் ஆணைக்கு...