Sunday, 8 March 2015

நினைவில் பதிந்த தடயங்கள் - திருகோணமலை கோணேசர் கோயில்


 

  நண்பர் ரவூப் காசீம் உடன் -
No comments:

Post a comment

"நுனி நாக்கில் தேசியம், அடி நாக்கில் அதிகாரப்பசி!

“தமிழ் மக்களின் அரசியல் தீர்வு மற்றும் ஏனைய பிரச்சினைக த ள்  தொடர்பில் ஒன்றுபட்டு உழைப்பதற்காகவும், துறைசார்  ஆலோசனைகள், நிபுணத்துவ உதவிகளை ...