Sunday, 8 March 2015

நினைவில் பதிந்த தடயங்கள் - திருகோணமலை கோணேசர் கோயில்


 

  நண்பர் ரவூப் காசீம் உடன் -
No comments:

Post a Comment

மற்றும் சீனாவின் ஒரே இணைப்பு, ஒரே பாதை முயற்சி ‘டெயிலி மிரர்’ ஆசிரிய தலையங்கம்:

சீன – இலங்கை உறவுகள், அதன் கடன் சுமை இ லங்கையிலிருந்து வெளியாகும் ‘டெயிலி மிரர்’ பத்திரிகையில் யூன் 3 ஆம் திகதி வெளியான ஆசிரிய தலை...