38வது இலக்கிய சந்திப்பில் சுகுவுடன் ( பரீஸ் 19/20- 02/2011)


38வது இலக்கிய சந்திப்பில் சுகுவுடன் ( பரீஸ் 19/20- 02/2011)

No comments:

Post a Comment

இடதுசாரிகளுக்கு என்ன ஆயிற்று?- கு.பாஸ்கர்

நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் என்பது நா முதலாளித்துவத்தின் உச்சகட்ட ஜனநாயக அமைப்பு முறைகளுள் ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது. உலகம் முழுவதும் இப்படிப்பட்ட ...