நினைவில் பதிந்த தடயங்கள் - சென்னை

சென்னையில் நண்பர் சட்டத்தரணி எம். எ.சி .எம். யாகூப்புடன்  (கண்டி)

 சென்னையில் நண்பர் யாகூப் , மற்றும் இந்திய நண்பர்களுடன்
சென்னையில் நண்பர் யாக்கூபுடன்

Comments

Popular posts from this blog

“மறப்போம்! மன்னிப்போம்!! “

“ सत्यमेव जयति “ ( “சத்யமேவ ஜெயதே “ )

"வேர் ஆறுதலின் வலி " - வட புல முஸ்லிம் மக்களின் துயர் பகிரும் கவிதை நூல் எஸ்.எம்.எம்.பஷீர்