நினைவில் பதிந்த தடயங்கள் - சென்னை

சென்னையில் நண்பர் சட்டத்தரணி எம். எ.சி .எம். யாகூப்புடன்  (கண்டி)

 சென்னையில் நண்பர் யாகூப் , மற்றும் இந்திய நண்பர்களுடன்
சென்னையில் நண்பர் யாக்கூபுடன்

No comments:

Post a Comment

இலங்கை வழியில் மேலும் 69 நாடுகள்!

சுழற்றி அடிக்கும் பொருளாதார நெருக்கடி- கடன் சுமை: எச்சரிக்கும் உலக வங்கி க டுமையான பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக இலங்கை உருக்குலைந்துள்ள நிலைய...