Thursday, 22 January 2015

நினைவில் பதிந்த தடயங்கள் - சென்னை









சென்னையில் நண்பர் சட்டத்தரணி எம். எ.சி .எம். யாகூப்புடன்  (கண்டி)





 சென்னையில் நண்பர் யாகூப் , மற்றும் இந்திய நண்பர்களுடன்




சென்னையில் நண்பர் யாக்கூபுடன்

No comments:

Post a Comment

சொக்கா போட்ட நவாபு, செல்லாது உங்கள் ஜவாபு” (2) எஸ்.எம்.எம்.பஷீர்

 THENEEWEB  16TH JUNE 2019 இக்கட்டுரையின் முதல் பகுதியில்  எதிர்வு கூறியது போலவே இலங்கையில் முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகளின் ராஜினாமா நாடகத்...