மட்டக்களப்பு மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் முன்பாக !!


கள்ளியங்காடு  பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகளின் மனு மீதான  நீதிமன்ற முன் விசாரணையில் ஆஜரான பின்னர் -கள்ளியங்காடு பள்ளிவாசல் தொடர்பான பதிவுகள் 

 

முஸ்லிம் கொலனி (கள்ளியங்காடு) பள்ளிவாயலின் முந்திய கதையும் பிரம்ம குமாரிகள் நிலையத்தின் பிந்திய கதையும்


http://www.bazeerlanka.com/2011/12/blog-post_11.html


கள்ளியங்காடு பள்ளிவாசல் விவகாரம் -ஒரு மனித உரிமை மீறல்-பார்வைகள்-11/11/2011

 http://www.bazeerlanka.com/2011/11/blog-post_17.html


பிர்தௌஸ் பள்ளிவாசல் மீதெழுப்பிய பிரம்ம குமாரிகளின் இராஜ யோக நிலையம்-முஸ்லிம் மக்கள் மீதான ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கையின் அரங்கேற்றம் ! 

 


 http://www.bazeerlanka.com/2011/11/blog-post_26.html

 

நிறைவேற்று ஜனாதிபதியின் ஆணையும் நீர்த்துப்போன கள்ளியங்காட்டு முஸ்லிம்களின் பிரச்சினையும் 

 

 

 http://www.bazeerlanka.com/2011/11/demolished-kalliyankaadu-moslim-colnony.html

 

Demolished Kalliyankaadu (Muslim Colnony )Mosque - Masjithul Firthoz -Batticaloa


THEN AND NOW!! (அன்றும் இன்றும்!!)

 

No comments:

Post a Comment

மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கேட்பது? BY த ஜெயபாலன்

        எனக்கு விரைந்து புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் குறைவு. இந்த மனித உரிமை, மனித உரிமை என்று பேசுகிறர்களே அது என்றால் என்ன?அதை யாரிடம் யார் கே...