ஐரோப்பாவில் இருந்து சென்ற புலம் பெயர் பிரதிநிதிகள்-பெப்ரவரி 2008

இலங்கையில் உள்ள சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் ,அரசியல் கட்சிகளுடனும் சிவில் அமைப்புக்களுடனும் சமாதானம் குறித்த கருத்துப் பகிர்வுக்காக 2008ம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் ஐரோப்பாவில் இருந்து சென்ற புலம் பெயர் பிரதிநிதிகள் யாழ் ஆயர் தோமஸ் சவுந்தர நாயகத்தை  யாழ் ஆயர் இல்லத்தில்  சந்தித்தபோது .

No comments:

Post a Comment

தற்போது உலகளாவிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ள இந்துத்துவா-– இணைப்பேராசிரியர் சோம்தீப் சென் (Somdeep Sen)

Home கண்ணோட்டம் தற்போது உலகளாவிய பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ள இந்துத்துவா அக்டோபர் 1, 2022 இ ந்தியாவின் இந்து வலதுசாரிகள் நீண்ட காலமாக உலகம் ...