ஐரோப்பாவில் இருந்து சென்ற புலம் பெயர் பிரதிநிதிகள்-பெப்ரவரி 2008

இலங்கையில் உள்ள சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் ,அரசியல் கட்சிகளுடனும் சிவில் அமைப்புக்களுடனும் சமாதானம் குறித்த கருத்துப் பகிர்வுக்காக 2008ம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் ஐரோப்பாவில் இருந்து சென்ற புலம் பெயர் பிரதிநிதிகள் யாழ் ஆயர் தோமஸ் சவுந்தர நாயகத்தை  யாழ் ஆயர் இல்லத்தில்  சந்தித்தபோது .

Comments

Popular posts from this blog

“மறப்போம்! மன்னிப்போம்!! “

“ सत्यमेव जयति “ ( “சத்யமேவ ஜெயதே “ )

"வேர் ஆறுதலின் வலி " - வட புல முஸ்லிம் மக்களின் துயர் பகிரும் கவிதை நூல் எஸ்.எம்.எம்.பஷீர்