கிழக்கின் சிறார்கள் : அதிர்ச்சி தரும் HRW அறிக்கை -உதயன் டிசம்பர் 2004

 

நன்றி: உதயன் டிசம்பர் 2004 (இலண்டன்) 

 

No comments:

Post a Comment

இலங்கை வழியில் மேலும் 69 நாடுகள்!

சுழற்றி அடிக்கும் பொருளாதார நெருக்கடி- கடன் சுமை: எச்சரிக்கும் உலக வங்கி க டுமையான பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக இலங்கை உருக்குலைந்துள்ள நிலைய...