கிழக்கின் சிறார்கள் : அதிர்ச்சி தரும் HRW அறிக்கை -உதயன் டிசம்பர் 2004

 

நன்றி: உதயன் டிசம்பர் 2004 (இலண்டன்) 

 

Comments

Popular posts from this blog

“மறப்போம்! மன்னிப்போம்!! “

“ सत्यमेव जयति “ ( “சத்யமேவ ஜெயதே “ )

"வேர் ஆறுதலின் வலி " - வட புல முஸ்லிம் மக்களின் துயர் பகிரும் கவிதை நூல் எஸ்.எம்.எம்.பஷீர்