‘’முதலாவது தலித் மாநாடு’’ 20-10-2007


28 SEPTEMBRE 2007

               
          பிரான்ஸ் இலங்கைத் தலித் சமூக மேம்பாட்டு   
               முன்னணியினரால்     நடாத்தப்படும் 
                                     
             ‘’முதலாவது தலித் மாநாடு’’            
           நிகழ்வு மண்டபம்
         SALLE RENCONTRE
      Rue Jean François Chalgrin
       95140 Garges Les Gonesse
                     France
          காலம்- 20-10-2007 முதல் நாள் நிகழ்வுகள்

             ‘’ஜோவே போல் அரங்கு’’
நேரம் 10,00   வரவேற்புரையும், அறிமுகமும்
             தேவதாசன்
     
     11,00 தீண்டாமை ஒடுக்குமுறையும் எதிர்ப்புப் போராட்டங்களும்
          கருத்துரை– யோகரட்ணம், பரராஜசிங்கம் (ஜேர்மனி)
     13,00 இடைவேளை (மதிய போசனம்)
     
           ‘’எம்.சி. சுப்ரமணியம் அரங்கு‘’
     
     14,00 தமிழ்த்தேசியமும் தலித்தியமும்
          கருத்துரை– அருந்ததி, ராகவன் (லண்டன்)
     15,30 கலை நிகழ்ச்சி
         தேனீர் இடைவேளை
 
     16,00 சர்வதேசப்பார்வையில சாதியம்
         கருத்துரை– அசுரா, புதியமாதவி (இந்தியா), அரவிந்
     
     17,30 இலங்கைத் தமிழ் இலக்கியத்தில் தலித்தியம்
         கருத்துரை– கற்சுறா (கனடா), தேவா (ஜேர்மனி)
         புதுமைலோலன் (சுவிஸ்)
    21-10-2007   இரண்டாம் நாள் நிகழ்வுகள்
        ‘’எஸ்.ரி..என். நாகரட்ணம் அரங்கு‘’
     9,30     கலந்துரையாடல் (முதல் நாள் அமர்வுகள் பற்றிய                                        விமர்சனங்களும்,  தலித் அரசியலின் எதிர்காலமும்
                       நெறிப்படுத்தல்- விஜி
    
     11,30  தலித்துக்களின் பொருளாதார மேம்பாடு
        கருத்துரை– பகவத்சிங் (ஜேர்மனி), சோமசுந்தரம்(ஜேர்மனி)
         நடராஜா  (அவுஸ்ரேலியா)
  13,00  இடைவேளை (மதிய போசனம்)
              ‘’கே.டானியல் அரங்கு‘’
 
   14,00         கலைநிகழ்ச்சி
   14,30  இலங்கை அரசியல் தீர்வுத்திட்டமும் தலித்துக்களும்
            கருத்துரை– எம்.ஆர். ஸ்டாலின், சிவகுருநாதன் (கனடா)
             பசீர் (லண்டன்)
                      நன்றியுரை
                      சுந்தரலிங்கம்
தொடர்புகளுக்கு
Tel- 0661803690
Tel- 0660368804

No comments:

Post a Comment

The danger of US-China war and Australia’s anti-democratic election laws-by Peter Symonds

The new anti-democratic election laws in Australia, aimed at deregistering so-called minor parties, go hand in hand with the efforts of the ...