Saturday, 27 October 2012

இலக்கியச் சந்திப்பு : தேவதாசன் , பஷீர் -பாரிஸ் 2006

இலக்கியச் சந்திப்பு : தேவதாசன் , பஷீர் -பாரிஸ் 2006

No comments:

Post a Comment

தேர்தல் தோல்வியின் வெளிப்பாடே முஸ்லீம் மக்களுக்கெதிரான வன்முறை!

வானவில் இதழ் 87 தேர்தல் தோல்வியின் வெளிப்பாடே நா ட்டில் சிறுபான்மை தேசிய இனங்களில் ஒன்றான முஸ்லீம் மக்களுக்கெதிரான இன வன்முறை ம...